SPRoK er et samarbejds- og forskningsprojekt med de formål

  • At undersøge udvalgte læremidler til svenskundervisningen i Finland, danskundervisningen i Vestnorden, samt midler til nabosprogsundervisning i Danmark, hvad angår didaktik, indhold og valg af emneområder.
  • At analysere underliggende didaktik og pædagogik i formidling af indhold og sprog.
  • Analysere det sproglige niveau.
  • At sætte fokus på kulturformidling i de udvalgte læremidler.