Møder/seminarer

Møde med repræsentanter fra alle deltagerlande i København 5. – 7. oktober 2018. Forelæser: Anne Sofie Jakobsen, Phd., NCFF (ØST): Fokus på ord.

Seminar i Helsinki 31. maj – 2. juni 2019. Forelæsere: Bergþóra Kristjánsdóttir, Phd. DPU: LEGO; Eeva-Liisa Nyquist, Phd. Helsinki Universitet: Hvad är språkbad?; Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, MA og Þórhildur Oddsdóttir, MA :  SPRoK – Island og Grønland og Den Euorpæiske Kompetencerammes Companion Volume med fokus på domæner, kommunikation og mediation.

Møde i København 8.-10. oktober 2019. Forelæser: Karen Risager, professor emerita ved RUC om Analyse af kultur i læremidler.  

ZOOM-møde 26. maj – 28. maj 2020.  På grund af Corona virus blev seminar der skulle afholdes i Tórshavn udsat til oktober 2020. På programmet var at gøre status over projektet og planlægge arbejdet fremover.  Bestemt at mødes på zoom igen den 7. september.

ZOOM-møde 7. september 2020 Diskussion omkring en fælles artikel, der er proces. Retningslinjer for analyse af læremidler tilrettelagt. Planer om at skrive flere artikler. Besluttet at seminar i Island 2021 bliver afholdt på Laugarvatn. I stedet for seminar i Tórshavn i maj 2020, blev der afholdt et zoom- seminar over tre dage, 8. , 15. og 29. oktober 2020.

ZOOM-  møde 5. oktober.

       • Besluttet at afholde et seminar i uge 20 i 2021 – 18-20. maj 2021.
       • Brynhildur og Þórhildur præsenterede EKKO projektet.
       • Hjemmesiden er opdateret: https://sprok.hi.is
       • Næste zoom-møde er 15. oktober 2020

ZOOM-møde 23. oktober 2020

      • Bergþóra præsenterede sine overvejelser angående I love you Denmark  – graphic novel..
      • Eeva-Liisa delte med gruppen en artikel: Immersion and CLIL in English: more differences than similarities af D. Lasagabaster og M. Sierra.

ZOOm-møde 29. oktober 2020

    • Presentation fra Eeva-Liisa og Vár om deres fælles artikel om færøske elevers forståelse af LEGO-teksten på svensk og finske sprogbadselevers forståelse af samme tekst på dansk.
    • Diskussion omkring ramme for publikation: omfang, budget, deadline, etc.

ZOOM – møde 12. januar 2021

Diskussion om artiklernes opbygning.

ZOOM – møde 26. januar 2021

Præsentation af resultater fra analyser. Finland: Norden; Island: Fremmedsprog; Danmark: Tilflyttere fra andre sprogsamfund; Færøerne: Modersmålsmateriale.

ZOOM – møde 19. februar 2021

Vár

ZOOM – møde 19. marts 2021

Planer om at mødes til seminar i Færøerne 11. – 15. oktober 2021. Blev udsat på grund af Covid19.

Artikel indsendt til Milli mála

ZOOM – møde 15. marts 2021

Søgen efter en stedfortræder for Vár.

ZOOM – møde 15. september 2021

Kontakt om en samarbejdspartner i Færøerne.

Eeva-Liisa har fået to artikler aksepteret.

Þórhildur et. al får en artikel udgivet i Milli Mála.

ZOOM – møde 29. september 2021

Gruppen har fået kontakt med Páll og Rakul

Diskussion om situationen i Færøerne angående danskfaget.

Tradition at behandle de nordiske nationer i årskurs 9. Megafon 3 bliver valgt som materiale.

Hjemmesiden

ZOOM – møde 10. november 2021

Opdatering af indsamling af materialer i Færøerne

Abstrakt for Nordand 15 konferencen klar til 22. november

Første udkast til artikler bliver sendt til redaktør Karen Risager: 2 i december 2021, 2 i januar 2022 og én i februar.

Materialet er tidsrelevant

ZOOM – møde 22. februar 2022

Diskussion om artikler sammen med redaktør Karen Risager.

ZOOM-møde 29. marts 2022

Diskussionsemner:

Indfaldsvinkler om ordforrådsstudier

Majoritets – minoritetsmodersmål

Norden som region i verden

Samfundssyn – verdenssyn

Præsentation for Nordand 15 i Reykjavík, 24. – 26. maj 2022

SPRoK- seminar i Laugarvatn 20. – 23. mai 2022

ZOOM-møde 27. april 2022

Møde med redaktør Karen Risager om udgivelse af artikler – digitalt og på tryk.

Deadline for aflevering af artikler og emnesord 10. mai 2022.

Seminar i Laugarvatn Island 23. mai 2022

Sproglig og kulturel mangfoldighed i læremidler til sprogundervisning i Norden. Dansk og svensk som fremmedsprog, andetsprog, førstesprog, nabosprog og transitsprog.

Publikationens kapitler blev præsenteret for repræsentanter fra det islandske Børne- og undervisningsministerium, Direktoratet for uddannelse (ansvarlig for udgivelse af læremidler til den islandske grundskole), Forening for dansklærere i Island og NORDPLUS sprog.

Et islandsk læremiddel i dansk – set i lyset af læseplanen og Den Europæiske Referenceramme for Sprog: Brynhildur Anna Ragnarsdottir

Ordforrådet og dets rolle i forhold til den kulturelle læring. Analyse af to islandske læremidler i dansk: Þórhildur Oddsdóttir

Representation av de nordiska länderna i en finländsk lärobok i svenska som andraspråk: Eeva-Liisa Nyqvist

Dansk i Færøerne. Mellem andetsprog og fremmedsprog: Páll Isholm og Olly Óladóttir Poulsen

Multikulturel litteratur om asyl – litteraturpædagogisk læsning af ungdomsromanen I love you Danmark: Bergþóra Kristjánsdóttir

Gæster fra Børne og undervisningsministerium, Direktoratet for uddannelse, Foreningen for dansklærere, Nordsplus (Rannis).

Nordand 15 i Reykjavík 24. – 26. maj 2022

Publikationens kapitler blev præsenteret i en panel 26. maj.

Et islandsk læremiddel i dansk – set i lyset af læseplanen og Den Europæiske Referenceramme for Sprog: Brynhildur Anna Ragnarsdottir

Ordforrådet og dets rolle i forhold til den kulturelle læring. Analyse af to islandske læremidler i dansk: Þórhildur Oddsdóttir

Representation av de nordiska länderna i en finländsk lärobok i svenska som andraspråk: Eeva-Liisa Nyqvist

Dansk i Færøerne. Mellem andetsprog og fremmedsprog: Páll Isholm og Olly Óladóttir Poulsen

Multikulturel litteratur om asyl – litteraturpædagogisk læsning af ungdomsromanen I love you Danmark: Bergþóra Kristjánsdóttir

Vellykket afslutningsseminar i Tórshavn Føroyjar 2.-3. november 2022

Vi takker Páll Ísholm for gode modtagelser i Kambsdal og for at organisere et godt møde sammen med personale fra NámNámsvisindadeildin i Tórshavn.